Για δεύτερη συναπτή χρονιά το σχολείο μας ανοίγει τις πόρτες του στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών
για να υποδεχτεί φοιτητές του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
προκειμένου να εκπονήσουν την Πρακτική τους Άσκηση.
Η πρακτική άσκηση των φοιτητών πραγματοποιείται στο πλαίσιο του μαθήματος
«Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία της Αγγλικής» του 8 ου εξαμήνου.
Μέσα από το μάθημα δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να εργαστούν ως βοηθοί
δάσκαλοι
σε σχολεία που προσφέρουν ξενόγλωσση εκπαίδευση. Βασικός στόχος του
μαθήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές την απαραίτητη γνώση ώστε να
παρακολουθήσουν με επιστημονικό βλέμμα και να κατανοήσουν τις παιδαγωγικές
πρακτικές που εφαρμόζονται στην ξενόγλωσση τάξη.

Ο καθηγητής των συγκεκριμένων τάξεων θα έχει το ρόλο μέντορα(συμβούλου- εκπαιδευτή)
ενώ αντίστοιχα ο φοιτητής θα πρέπει να συμμετέχει ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία
εκπονώντας βοηθητικό διδακτικό έργο, επινοώντας δραστηριότητες για τους μαθητές και
τέλος διδάσκοντας αυτόνομα για δύο διδακτικές ώρες.
Η πρακτική άσκηση για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 ξεκινά στις 6/3/23 και λήγει στις
26/5/23
. Η φοιτήτρια θα βρίσκεται στο σχολείο μας για διάστημα 9 εβδομάδων κατά τις
ημέρες Δευτέρα και Τετάρτη και θα παρακολουθεί τα μαθήματα των τμημάτων
Β1,Γ1,Γ2,Γ3,ΣΤ2 υπό την εποπτεία και καθοδήγηση της καθηγήτριας Αγγλικών του σχολείου
μας κας Σακελλαρίου Όλγας.

Προηγούμενο άρθροΠρογραμματισμός Μαρτίου – Απριλίου
Επόμενο άρθρο6 Μαρτίου-Πανελλήνια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού