Πρόγραμμα

ΩΡΕΣΔΙΑΡΚΕΙΑ
07:15-08:0045'ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΩΙΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
08:00-08:1515'Υποδοχή μαθητών
08:15-09:4085'1η διδακτική περίοδος
09:40-10:0020'Διάλειμμα
10:00-11:3090'2η διδακτική περίοδος
11:30-11:4515'Διάλειμμα
11:45-12:2540'5η ώρα
12:25-12:3510'Διάλειμμα
12:35-13:1540'6η ώρα
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
13:15-13:2510'Διάλειμμα
13:25-14:0035'Φαγητό - Ξεκούραση
14:00-14:1515'Διάλειμμα
14:15-15:0045'1η ώρα
15:00-15:1515'Διάλειμμα
15:15-16:0045'2η ώρα