Κανονισμός σχολείου

Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του σχολείου μας για το Σχολικό Έτος 2023-24.

Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε το έντυπο γονικής συγκατάθεσης προσωπικών δεδομένων GDPR του σχολείου μας που ισχύει από το Σχολικό Έτος 2020-21.