Μηνιαία ενημέρωση γονέων

Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε την ανακοίνωση της μηνιαίας ενημέρωσης γονέων του σχολείου μας για το Σχολικό Έτος 2023-24.

Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε το πρόγραμμα μηνιαίας ενημέρωσης γονέων του σχολείου μας για το Σχολικό Έτος 2023-24.