Εσωτερική αξιολόγηση σχολείου

Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε την Ετήσια έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου της Σχολικής Μονάδας για το Σχολικό Έτος 2022-23.

Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε την Ετήσια έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου της Σχολικής Μονάδας για το Σχολικό Έτος 2021-22.