Σύμφωνα με τη με αριθ. πρωτ. Φ.52/63/12873/Γ1/6-2-2012 (ΦΕΚ 253, τ.Β’/13-02-2012), όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. Φ12/657/70691/26-04-2016/Δ1 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1324, τ.Β’/11-05-2016) για την διδασκαλία της 2ης Ξένης Γλώσσας, Γαλλικής και Γερμανικής, οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών που θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2024-2025 στην Ε΄τάξη του Δημοτικού Σχολείου πρέπει να συμπληρώσουν δήλωση με τη γλώσσα προτίμησης του παιδιού τους (Γαλλική ή Γερμανική) και να την καταθέσουν στον Διευθυντή του Σχολείου τους έως 19 Απριλίου 2024.

Επίσης, οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών της ΣΤ ́ τάξης δύνανται να υποβάλουν αιτιολογημένη γραπτή αίτηση μέχρι την 17η Μαΐου 2024, αν επιθυμούν να επιλέξουν στο Γυμνάσιο διαφορετική 2η ξένη γλώσσα από αυτή που διδάχτηκαν στο Δημοτικό.

Προηγούμενο άρθροΤρίποντα στο σχολείο
Επόμενο άρθροΟ Τζάστιν Γκρέι και οι Φύλακες της Γης