Σύμφωνα με την με αριθμ. Πρωτ.94236/ΓΔ4/ ΦΕΚ Β 3567/04.8.2021 Υ.Α.: « Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων όλων των τύπων σχολικών μονάδων, Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και των Γυμνασίων», την Αρ. Πρωτ.: Φ.31/94185/Δ1/29-07-2021 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ: «Εργαστήρια Δεξιοτήτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» και  την με αριθμ. Πρωτ. 103235/ΓΔ4/ 24-08-2021 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ: «Οδηγίες για την εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων για το σχολικό έτος 2021-2022» εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε όλα τα Δημοτικά σχολεία.

 Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης στους μαθητές και στις μαθήτριες, σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου πλαισίου προγράμματος με δομή Ανοικτών, Ζωντανών Προγραμμάτων Σπουδών και Διαδικασιών. Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων αποτελούν καινοτόμο διδακτική και εκπαιδευτική δράση, η οποία συνίσταται στην προσθήκη νέων θεματικών κύκλων στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του Δημοτικού, αξιοποιώντας μεθόδους διερευνητικής – ανακαλυπτικής μάθησης.

Προηγούμενο άρθροΣτελέχωση Ε.Δ.Υ( Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης)
Επόμενο άρθροΕπιβεβαιωμένο περιστατικό Covid – 19 στο Στ1 και στο Στ2